Privacybeleid

– About your privacy –

NHflowers, gevestigd Beethovenstraat 70, 1077JL Amsterdam, geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met deze informatie. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van NHflowers. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-06-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de gelegenheid van alle voorgaande versies. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij van je verzamelen, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij deze gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacy beleid of indien je de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. NHflowers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankgegevens

Gebruik van de NHflowers Website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhflowers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHflowers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 Het afhandelen van jouw betaling
 Verzenden van onze nieuwsbrief
 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 Om goederen en diensten bij je af te leveren

Webshop Account

Klanten die een webshop account hebben kunnen deze blijven gebruiken om bestellingen te plaatsen op de Website. We gebruiken jouw gegevens om er voor te zorgen dat je eenvoudig vervolgbestellingen kunt plaatsen en voor het afhandelen van jouw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

Bestellen als gast

Als je een online bestelling wilt doen zonder een Webshop Account aan te maken, vragen wij jouw gegevens in te vullen die wij nodig hebben voor het afhandelen van de bestelling en om eventueel contact te kunnen opnemen met betrekking tot jouw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

NHflowers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant bij ons bent. NHflowers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Om de website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. NHflowers gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onderstaande cookies worden gebruikt om jouw webshop ervaring te optimaliseren.

NHflowers maakt gebruik van Google Analytics die gebruik maakt van cookies om NHflowers te helpen analyseren hoe bezoekers navigeren op onze website. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van jouw IP-adres, type browser, besturing systeem) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor NHflowers bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor-privacybeginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NHflowers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens per e-mail sturen naar ons.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

NHflowers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NHflowers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de e-mail.

Contactgegevens

NHflowers + Collectables
Beethovenstraat 70
1077JL Amsterdam
E: info@nhflowers.nl
T: +31 20 226 1226

NH FLOWERS

NH Flowers + Collectables is een luxe concept store met als basis een aanbod in topkwaliteit bloemen, alles wat met bloemen mogelijk is en met bloemen te maken heeft. Daarnaast hebben we een aanbod aan prikkelende collectables; bijzondere en zorgvuldig geselecteerde kunst of unica uit verschillende tijden en culturen die aansluiten bij het topsegment dat u van ons mag verwachten. De wil om voorop te blijven lopen en u te blijven verrassen zorgt dat wij de nieuwste wereldwijde trends combineren met een kenmerkende twist. Onze dienstbaarheid is klassiek te noemen. Door uw wensen samen te voegen met onze passie voor het ambacht creëren we met comfort en luxe een passend en modern thuisgevoel.