Disclaimer

– About our information –

Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze webshop is gratis zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze webshop alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze webshop her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NHFlowers.nl.

Getoonde informatie

Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met NHFlowers.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

NHFlowers.nl streeft naar een zo actueel mogelijke webshop. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze webshop onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze webshop worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. webshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

NH FLOWERS

NH Flowers + Collectables is een luxe concept store met als basis een aanbod in topkwaliteit bloemen, alles wat met bloemen mogelijk is en met bloemen te maken heeft. Daarnaast hebben we een aanbod aan prikkelende collectables; bijzondere en zorgvuldig geselecteerde kunst of unica uit verschillende tijden en culturen die aansluiten bij het topsegment dat u van ons mag verwachten. De wil om voorop te blijven lopen en u te blijven verrassen zorgt dat wij de nieuwste wereldwijde trends combineren met een kenmerkende twist. Onze dienstbaarheid is klassiek te noemen. Door uw wensen samen te voegen met onze passie voor het ambacht creëren we met comfort en luxe een passend en modern thuisgevoel.