Algemene voorwaarden

-About terms and conditions-

Hieronder treft u de leveringsvoorwaarden van NH Flowers & Collectables BV

Onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een anders luidende overeenkomst is afgesloten. Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@nhflowers.nl.

NH Flowers is niet verantwoordelijk voor eventuele druk, tik, zet of beeldfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich toch voordoet zal de prijs door NH Flowers worden aangepast.

NH Flowers & Collectables BV
Beethovenstraat 70
1077JL Amsterdam
Nederland

T +31 (0) 20 226 1226
info@nhflowers.nl

Openingstijden
Maandag van 12.00 tot 18.00u, dinsdag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00u. Op zaterdag zijn we geopend van 08.00 tot 17:00u.

BTW nr NL856937848B01
KvK 67336981

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van NH Flowers. Tenzij NH Flowers zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2. De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail. De orderbevestiging is tevens de factuur.

1.3. Artikelen dienen binnen een termijn van max. 4 dagen betaald te zijn. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de bestelling van het artikel ongedaan gemaakt.

1.4. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1.5. Omdat de kleuren van onze artikelen verschillend getoond worden op basis van de monitorinstellingen en – capaciteiten van de koper, kunnen kleurafwijkingen niet worden uitgesloten. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. Wel is het mogelijk het artikel te ruilen. Uiteraard gelden hiervoor onze voorwaarden voor retournering (zie artikel 6).

Artikel 2. Betaling

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.

2.2 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestigingsmail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Voor online betalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

2.3 Betalen kan door middel van IDeal, creditcards of vooruitbetaling. Wanneer de betaling door ons is ontvangen, verzenden wij de bestelling zo spoedig mogelijk. Wij streven ernaar om de bestelde artikel(en) binnen 3 werkdagen aan te bieden bij UPS.

2.4 Bij vooruitbetaling dient het bedrag uit de bevestigingsmail overgemaakt te worden op rekeningnummer IBAN NL49ABNA0529562448 t.n.v. NH Flowers onder vermelding van het ordernummer uit deze mail.

Artikel 3. Verzendkosten

3.1. Bij leveringen binnen Nederland, bij een bestelling onder de € 50,- bedragen de verzendkosten € 5.00

3.2. Bij leveringen binnen Nederland, bij een bestelling boven de € 50,- zijn de verzendkosten € 7.50

3.3. Bij leveringen buiten Nederland, maar binnen Europa bedragen de verzendkosten € 15.00 voor pakketten tot 2 kg. Is het pakket zwaarder dan doen wij u uiteraard vooraf per e-mail een volledige prijsopgave.

3.4. Bij leveringen buiten Nederland, maar binnen Europa, bij een bestelling boven de € 100,- zijn de verzendkosten gratis.

3.5. Het is ook mogelijk om de bestelling, mits betaald, in de winkel op te halen. De eventuele verzendkosten worden dan in de winkel verrekend.

Artikel 4. Annulering

4.1. Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. Deze annulering kan per e-mail of telefonisch worden doorgegeven. Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

4.2. De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

4.3. Indien een koper niet binnen 24 uur de bestelling annuleert, zie onder 4.1., is de koper betalingsplichtig. De verkoper is gerechtigd administratiekosten aan de koper door te berekenen, indien de bestelling na 24 uur geannuleerd wordt of niet voldaan wordt.

4.4. Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij de klant:
1.    €1,00 bij het annuleren van een artikel uit een bestelling.
2.    €1,50 bij het annuleren van een gehele bestelling.

Artikel 5. Levering

5.1. Wij streven ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. NH Flowers is hiertoe echter niet verplicht. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijg je hiervan een e-mail bericht.

5.2. Een bestelling zal in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

5.3. Indien een bestelling bestaat uit meerdere producten is NH Flowers gerechtigd deze te leveren in gedeelten. Hiervoor brengt NH Flowers geen extra verzendkosten in rekening.

5.4. Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

5.5. De verzending geschiedt volgens de AVG voorwaarden (Algemene voorwaarden voor Goederenvervoer) van UPC

5.6. Alle in onze winkel vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5.7. Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een door u besteld product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 6. Retourneren

6.1. Indien u een product uit de webshop om welke reden dan ook (toch) niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, de koop te ontbinden en het product na levering aan NH Flowers te retourneren. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail of telefonisch melding van gemaakt heeft aan NH Flowers. Eventuele kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Wij verzoeken u niet diverse artikelen te bestellen om deze thuis uit te proberen. Wij geven u graag advies, thuis, telefonisch 020 226 1226 of per e-mail info@nhflowers.nl

6.2. Wij geven geen garantie op afgeprijsde artikelen.

6.3. De koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de retourzending. NH Flowers gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Dit kan ook door de bestelde producten retour af te leveren in onze winkel in Amsterdam. Bij persoonlijke aflevering van de producten ontvangt u een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door NH Flowers nimmer geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Retourzendingen moeten worden voorzien van een volledig ingevuld retourformulier.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van NH Flowers, de medewerkers en de producten van NH Flowers voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. NH Flowers is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
7.2 NH Flowers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van NH Flowers.

7.3 Iedere aansprakelijkheid van NH Flowers ten opzichte van de koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan NH Flowers verschuldigd is.

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer met NH Flowers dan wel tussen NH Flowers en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en NH Flowers, is NH Flowers niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van NH Flowers.

7.5 NH Flowers is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.nhflowers.nl, en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

NH FLOWERS

NH Flowers + Collectables is een luxe concept store met als basis een aanbod in topkwaliteit bloemen, alles wat met bloemen mogelijk is en met bloemen te maken heeft. Daarnaast hebben we een aanbod aan prikkelende collectables; bijzondere en zorgvuldig geselecteerde kunst of unica uit verschillende tijden en culturen die aansluiten bij het topsegment dat u van ons mag verwachten. De wil om voorop te blijven lopen en u te blijven verrassen zorgt dat wij de nieuwste wereldwijde trends combineren met een kenmerkende twist. Onze dienstbaarheid is klassiek te noemen. Door uw wensen samen te voegen met onze passie voor het ambacht creëren we met comfort en luxe een passend en modern thuisgevoel.